Nekad i sad

O kulturi danas i kulturnom naslijeđu

Name:
Location: Sarajevo, Bosnia & Herzegovina

Thursday, November 25, 2004

Gabrijel Jurkić

U povodu 30. obljetnice slikarove smrti Matica Hrvatska u Sarajevu i Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine organizirale su u Sarajevu izložbu slika Gabrijela Jurkića.
Kao i uvijek osupnuta sam ljepotom Jurkićevih slika ali i zamišljena nad našim odnosom prema umjetnicima, koji su živjeli i stvarali na ovim prostorima.
Gabrijel Jurkić rodio se 24. 3. 1886. godine u Livnu, gdje je i umro 25. 2. 1974. Učio je slikarstvo u umjetničkoj školi Čikoša i Crnčića i u Privremenoj višoj školi za umjetnost i obrt u Zagrebu, a zatim na Akademiji likovnih umjetnosti u Beču kod A. Deluga.
Živio je i radio u Sarajevu od 1911. do 1953., a zatim se sa suprugom Štefom preselio u Franjevački samostan Gorica u Livnu, gdje je i umro.
U okviru ciklusa „Muzeji i Galerije“, čiji je autor bio književnik Vitomir Lukić, Televizija Sarajevu emitirala je 1985. godine emisija Gabrijel Jurkić. (Kamera Stipe Svetinović, režija Vedrana Mihotić). Iz te emisije prenosim dio teksta Vitomira Lukića.

Jedan od preteča impresionizma Constable izjavio je gotovo prije dva stoljeća: „Slikarstvo je nauka i treba se njime baviti kao istraživanjem zakona prirode.“ To će upravo činiti Gabrijel Jurkić primjenjujući na prirodu čitav sistem uporne strategije koja godinu dijeli na proljeće, ljeto, jesen i zimu, dan na jutro, podne i veče – i za šest decenija ova će sistematika neprimjetno preći u naslove ciklusa što bi se mogli nazvati svojevrsnom filozofijom prirode.
Za Jurkića, koji je na prirodu gledao s nekom vrstom religioznog oduševljenja kao na nedokučivi teatar mijena i zakona – slika je mogla biti više ili manje uspio odraz prave stvarnosti, skrivene od našeg saznanja.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home