Nekad i sad

O kulturi danas i kulturnom naslijeđu

Name:
Location: Sarajevo, Bosnia & Herzegovina

Sunday, November 28, 2004

Staka Skenderova

Čitajući ono nešto malo zapisa koji su se sačuvali o Staki Skenderovoj, pitam se kako to da se još niko nije sjetio da malo bolje istraži život te žene koja je u mnogim stvarima bila prva u Bosni i Hercegovini, Sarajevu….
Prva žena – pisac, autor Ljetopisa Bosne 1825-1856, kojeg je Aleksandar Giljferding pripojio svojoj knjizi putopisnih bilježaka.
Žena koja 1858., prije dolaska Miss Irby, otvara prvu školu za žensku djecu u Sarajevu, protiv koje su, kao kasnije i protiv škole Miss Irby, bili predstavnici srpske čaršije.
Prva žena učitelj.
Staka je vjerovatno bila i prva žena iz Sarajeva, koju je u to vrijeme u Carigradu primio sultan Aziz.
Ali Staka nije bila samo u Carigradu, ona je bila i u Jerusalimu, gdje se zaredila. (I pošto u Sarajevu nije u to vrijeme bilo ni ženskih manastira, ni pravoslavnih kaluđerica, Staka je svojim spoljnim izgledom i oblačenjem oponašala ženu koja se „odrekla ovog svijeta“ - nosila je muško odijelo!!!)
Bila je u prijateljskim odnosima sa Miss Irby, koja se na kraju i brinula o njoj, pošto je kuća u kojoj je Staka stanovala izgorila i Staka ostala bez igdje išta.
Život je okončala tragično. Po završetku zabave, organizirane na Ilidži, jedna kola su jurnula u gomilu, tom je prilikom teško ranjena i umrla je 26.5.1891.
Brigu o ukopu preuzela je Miss Irby.
Ne znam da li i ona, kao i Miss Irby još ima svoju ulicu u Sarajevu. Imala ju je, pa je nije imala, pa... Ko zna.

1 Comments:

Blogger Kostake Nenishanu said...

Postoji Ulica Stake Skenderove na Mejtašu i danas.

29 June 2009 at 23:13  

Post a Comment

<< Home